ค่าบริการนำเข้าสินค้า

ค่าบริการนำเข้าสินค้าจีน ทางรถ 4-5 วัน  ทางรถ 4-5 วัน  ทางเรือ 12-15 วัน ทางเรือ 12-15 วัน 20 บาท/กิโล 6,000 บาท/คิว 15 บาท/กิโล 3,300 บาท/คิว ราคาเริ่มต้น  ราคาเริ่มต้น  ราคาเริ่มต้น  ราคาเริ่มต้น  รับสมัครดีลเลอร์ตัวแทนขนส่งสินค้า และศูนย์กระจายสินค้า  ทั้วประเทศ  T. 0885-8885-05  [...]

Read More