พ รี ออ เด อ ร์ จีน

ขนส่งสินค้า ทางรถ จีนไทย

นำเข้าสินค้าจากจีนขนส่งสินค้าทางรถ เวลาขนส่ง 4-5 วัน ขนส่งสินค้าทุกชนิด ราคาถูก 0885-8885-05  0885-8885-50   @1688shipping   shipping1688   3313325580

Read More
บริการรับจองสายเรือตู้ 20ฟุต 40 ฟุต

บริการรับจองตู้ 20-40 ฟุต ทุกสายเรือ จีนมาไทย ราคาถูก ไม่ผ่านคนกลาง 0885-8885-05  0885-8885-50   @1688shipping   shipping1688   3313325580

Read More
ค่าบริการนำเข้าสินค้า

ค่าบริการนำเข้าสินค้าจีน ทางรถ  ทางรถ  ทางเรือ ทางเรือ 20 บาท/กิโล 5000 บาท/คิว 15 บาท/กิโล 3000 บาท/คิว 4-5 วัน  4-5 วัน  12-14 วัน 12-14 วัน ราคาปลีก-ส่ง ราคาปลีก-ส่ง ราคาปลีก-ส่ง ราคาปลีก-ส่ง สินค้าทั้วไป มอก  สินค้าทั้วไป มอก  สินค้าทั้วไป [...]

Read More