ค่าบริการนำเข้าสินค้า

ค่าบริการนำเข้าสินค้าจีน ทางรถ  ทางรถ  ทางเรือ ทางเรือ 20 บาท/กิโล 5000 บาท/คิว 15 บาท/กิโล 3000 บาท/คิว 4-5 วัน  4-5 วัน  12-14 วัน 12-14 วัน ราคาปลีก-ส่ง ราคาปลีก-ส่ง ราคาปลีก-ส่ง ราคาปลีก-ส่ง สินค้าทั้วไป มอก  สินค้าทั้วไป มอก  สินค้าทั้วไป [...]

Read More